Vecāku sapulce par vasaru

Pirmdien 14. maijā pl. 20.00 stadionā.