Uzņemam audzēkņus 8 līdz 12 gadu vecumā!

Uzņemam audzēkņus 8 līdz 12 gadu vecumā!

Interesēties pie treneriem: Iveta Holcmane tel.nr. 28374385 Nauris Neimanis tel.nr. 29176845