RELJEFIŅŠ 2017 15. KĀRTA - INFO

Ikškilē auto novietot pie Tautas nama un uz Lībiešu ielas. Starts Estrādē uz Pilskalna