Plāns - Augusts.

1.08. izbraukšana uz LČ Valmierā 10.00 no stadiona. Nakšņojam Valmierā.

2.08. pārbraucam uz koptreniņiem Priekuļos. Koptreniņi 55 EUR. 

Atgriežamies 5.08. aptuveni 19:00.

8.08. Ozona stafetes. Komandas veido un piesaka treneri. Būs autobuss.

No 10.08. atsākas treniņi 10:00 no Upes pr. pirmdienās-ceturtdienās.

Jaunākajiem 17:00 bērnu laukumiņā pirmdienās, otrdienās, trešdienās.

15.-16.08. Siguldas Kauss. Būs autobuss. Atlases sacensības

22.08. Ogres pilsētas svētku orientēšanās. Uz Mazo Balvu piesakās un brauc paši, kas vēlas.

24., 25.08. treniņi Tomē. 26.08. Atsākas Reljefs.

29.08. Rīgas sprints. Būs autobuss.

30.08. Klubu stafete. 10 cilvēki no kluba.