Latvijas čempionāts 19.07.

Aicinām pieteikties LČ garajā līdz 6.07. par zemāko dalības maksu! Dalības maksa tiek apmaksāta kluba biedriem, kas startē elites un vecumu grupās.