Lāčplēša kauss 2019 - Distanču parametri

Karte

M1:10 000, augstumlīknes ik pēc 5m

Distanču parametri

V21                            7,2km             17kp 

S21                             5,5km             16kp 

V45,V50                   6,2km             16kp 

V55,V60                   4,2km             14kp 

S45,V14                    4,0km             13kp 

S50,S55                    3,2km             12kp 

S60,S14                    3,4km             10kp 

S12,V12                    2,0km               7kp  

S10,V10                    1,7km              5kp  

Tautas klase             2,0km               6kp