Info

08.10.2019. ONSC stadionā 19:00 O-veselība seminārs par uzturu gan vecākiem, gan audzēkņiem. Kopumā 20 audzēkņi, 20 vecāki. Pieteikšanās pie saviem treneriem