Individuālie treniņi

Audzēkņiem sazināties ar saviem treneriem telefoniski un inividuāliem treniņiem ir sagatavotas divas kartes, kur punktu vietās atradīsiet dzeltenu lentīti.