Reljefs 2011 - kopvērtējums

Rezultāti -

NumursGrupaVietaVārdsUzvārdsKlubs RezultātsPunktiKārta"; $html .= "
"; foreach($grupa_arr as $grupa){ $html .= "".$grupa." | "; } $html .="
"; */ foreach($grupa_arr as $grupa){ $wtime=0; //$html.= "

".$grupa." Uz augšu

"; //$html.= $galva; $okrez=array(); $dqrez=array(); $x=0; foreach($evts as $key=>$value){ if ($value['grupa']==$grupa) { if($value['statuss']=="C"){ if (is_array($value)) $okrez[]=$value; } else { if (is_array($value)) $dqrez[]=$value; } } $x++; } @$rez=sortmddata($okrez, 'rezultāts', 'ASC', 'str'); @$dqrez=sortmddata($dqrez, 'rezultāts', 'ASC', 'str'); $rez=array_merge($rez,$dqrez); $vieta = 0; $rezultats=0; foreach($rez as $value){ if($wtime==0) { $wtime=$value['result']; $wtimesec=$value['seconds'];} //nosakam uzvarētāja laiku, ja pirmais ieraksts if($value['result']!=$rezultats) $vieta++; $rezultats=$value['result']; $zaude = $value['result']-$wtime; $punkti = @round($wtimesec/$value['seconds']*100,2); if($zaude<=0){ $zaude=""; } elseif($zaude>=3600){ $zaude="+".date("g:i:s",$zaude); } else { $zaude="+".date("i:s",$zaude); } if($value['statuss']!='C'){ $vieta2="-"; $zaude=""; $punkti=0; $value['rezultāts']='DSQ'; } else {$vieta2=$vieta;} //$html.=""; //$html.="".$value['numurs']."".$value['grupa']."".$vieta2."".$value['vārds']."".$value['uzvārds']."".$value['klubs']."".$value['rezultāts']."".$punkti."".$i.""; $grnr[]=$value['grupa'].":".$value['numurs']; $grupas[]=trim($value['grupa']); $karturez[]=$value['grupa'].":".$value['numurs'].";".$value['numurs'].";".$value['grupa'].";".$vieta2.";".$value['vārds'].";".$value['uzvārds'].";".$value['klubs'].";".$value['rezultāts'].";".$punkti.";".$i; } //$html.=""; } print $html; } else { print "
Pagaidām rezultāti nav pieejami
"; } } //beidzas for cikls $grnr = array_unique($grnr); //izvelkam tikai unikālos ierakstus no dalībnieku numura un grupas kodiem natsort($grnr); //sakārtojam augošā secībā pēc grupas $grupas = array_unique($grupas); //izvelkam kādas ir grupas natsort($grupas); print ""; foreach($grupas as $grupa){ print "".$grupa." | "; } print ""; $ind = array(); //jauns masīvs katra koda/dalībnieka rezultātiem foreach($grnr as $kods) { $ind[count($ind)]['IID']=$kods; foreach($karturez as $indrez) { $indrez = split(';',$indrez); if(trim($indrez[0]) == trim($kods)){ $ind[count($ind)-1][$indrez[9]]=$indrez[8]; } } $summa = 0; foreach ($ind[count($ind)-1] as $key=>$rr){ if (is_numeric($rr)=='TRUE'){ $summa = $summa + $rr; } } $ind[count($ind)-1]['summa']=$summa; $IID = split(':',$kods); $ind[count($ind)-1]['grupa'] = $IID[0]; $runnersfails = $cikkartas."karta/runners.csv.txt"; $dalibnieki = file($runnersfails); foreach($dalibnieki as $runner) { $runner = split(';',$runner); if($IID[1]==trim($runner[0])){ $ind[count($ind)-1]['vu'] = $runner[2]." ".$runner[3]; $ind[count($ind)-1]['numurs'] = $runner[0]; break; } } } $ind=sortmddata($ind, 'summa', 'DESC', 'num'); foreach($grupas as $grupa){ $vieta=0; $summa=-1; $html = ""; $html .= ""; for($i=1; $i<=$cikkartas; $i++) { $html.= ""; } $html .= "\n"; foreach($ind as $key=>$value){ if(trim($grupa)==$value['grupa']){ if($value['summa']!=$summa) $vieta++; $summa=$value['summa']; $html .= ""; $kartas=0; $b = 0; for($a=1; $a<=$cikkartas; $a++){ $valueRez[$b] = $value[$a]; if(!isset($value[$a])){ $html .= ""; } else{ $kartas++; $html .= ""; } $b++; } rsort($valueRez); $rez = 0; for($a=0; $a<=6; $a++){ if(empty($valueRez[$a])){ $valueRez[$a] = 0; } $rez = $rez+$valueRez[$a]; } $html.="\n"; } } $html.="
VietaVārds UzvārdsNr.Summa kopā$iKartas
".$vieta."".$value['vu']."".$value['numurs']."".$value['summa']." ".$value[$a]."".$kartas."
"; print "

".$grupa."

"; print $html; } ?>