Orientēšanās klubs Ogre tika nodibināts 2002. gada 1. martā, taču doma par kluba dibināšanu dzima jau pāris gadus agrāk. Pastāvēja Ogres Sporta centrs, bija orientieristi. Taču nebija vienojošā viņu starpā. Līdz ar to lēmums tika pieņemts – ir jādibina klubs, kas vienos gan sportistus, gan līdzīgi domājošos, gan līdzīgi darboties gribošos.
Tā 2002. gada kādā februāra pirmdienas treniņā tika pielikts punkts diskusijām un tapis dibināšanas protokols. Drīz vien klubs tika atzīts oficiāli.