“Lāčplēša kauss 2019”
Nakts orientēšanās nolikums

Mērķis un uzdevumi

Patriotiskā jaunatnes audzināšana.
Popularizēt nakts orientēšanos.
Iesaistīt Ogres novada iedzīvotājus.

Laiks un vieta.

11.novembrī, līdz 20.00 ierašanās Zilajos kalnos slēpošanas trasē starta laukumā.

20.45 sveču koridora veidošana

Distanču garumi

Karte

M1:10 000, augstumlīknes ik pēc 5m

Distanču parametri

V21                            7,2km             17kp 

S21                             5,5km             16kp 

V45,V50                   6,2km             16kp 

V55,V60                   4,2km             14kp 

S45,V14                    4,0km             13kp 

S50,S55                    3,2km             12kp 

S60,S14                    3,4km             10kp 

S12,V12                    2,0km               7kp  

S10,V10                    1,7km              5kp  

Tautas klase             2,0km               6kp  

Dalībnieki

S21, V21, S45, V45, S50, V50, S55, V55, S60, V60, S14, V14, S12, V12 S10, V10 un jaunāki kopā ar vecākiem vai treneriem Tautas klasē. Katrs dalībnieks pats atbild par savu veselību, par bērniem līdz 18 gadu vecumam atbild vecāki. Katram dalībniekam līdz jāņem lukturis ar degšanas ilgumu 2 stundas. Kontrollaiks 90 minūtes. Finišā būs tēja.

Atzīmēšanās

SIAC īre 1.00 EUR. (Nozaudēšanas gadījumā 70.-EUR.)

Dalības maksa

Pieaugušie 5.-EUR, jaunieši 3.-EUR līdz pl. 20.30 Slēpošanas starta laukumā

Tautas klase – starts bezmaksas, atzīmēšanās ar kompostieriem uz kartes, bez laika kontroles.

Pieteikumi

Dalībnieka pieteikums Online līdz 8. novembrim pl. 12:00 - Online pieteikšanās

Organizatori, rekvizīti

Biedrība OK Ogre, Ogre, Skolas iela 21, LV 5001

Reģ.nr. 40008065522
Sacensību organizatore Iveta Holcmane t.28374385, ivetaholc@inbox.lv