Ogres novada nakts orientēšanās sacensības "Lāčplēša kauss" 2017

Mērķis un uzdevumi

Patriotiskā jaunatnes audzināšana.
Popularizēt nakts orientēšanos.
Iesaistīt Ogres iedzīvotājus.

Laiks un vieta

11.novembrī, līdz 19.30 ierašanās Ogres ģimnāzijas sporta laukumā.

Starts pl. 20.00


 

Karte

Mērogs 1:10 000, augstumlīknes- 4m.
Grupām S12, V12, S10, V10 un Tautas klase - kartes mērogs 1:5 000 Zilie kalni, pilsētas apkārtne

Distanču garumi

 

Grupa km kp starts
V21 8,8 km 18 KP 20.00
S21 6,6 km 15 KP 20.00
V45 6,8 km 16 KP 20.00
V50 5,8 km 14 KP 20.00
S45, V14 4,1 km 13 KP 20.00
S50, V60, V70 4,8 km 12 KP 20.00
S60, S70, S14 4,4 km 11 KP 20.00
S12, V12 3,0 km 6 KP 20.00
S10, V10, TAUTAS KLASE 2,4 km 6 KP 20.00
PAGASTS, NOVADS     20.00

 

Dalībnieki

Pašvaldību komandas- 2 cilvēki no pašvaldības iestādes, iepriekš piesakoties online režīmā. Distance jāveic un jāfinišē kopā 1 min. Laikā, atzīmējoties kontrolpunktā.

Ogres novada pagastu iedzīvotāji izcīna balvu par kuplāko dalībnieku pulku ar labākajiem rezultātiem (summējot vietas).

Tautas klase – pilsētas iedzīvotāji – starts bezmaksas (atzīmēšanās ar kompostieri uz kartes).
S10, V10 un jaunāki kopā ar vecākiem vai treneriem Tautas klasē.
S21, V21, S45, V45, S50, V50, S60, V60, S70, V70, S14, V14, S12, V12 
Katrs dalībnieks pats atbild par savu veselību, par bērniem līdz 18 gadu vecumam atbild vecāki.
Katram dalībniekam līdz jāņem lukturis ar degšanas ilgumu 2 stundas.
Kontrollaiks 2 stundas. Finišā būs tēja un FAZER maizīte. Par mūziku un noskaņu gādās LNBS ZS 54.bataljona zemessargi.

Atzīmēšanās

Sport Ident īre 1,00 EUR. (Nozaudēšanas gadījumā 30.-EUR.)

Dalības maksa

Pieaugušie 5.-EUR, jaunieši 3.-EUR līdz pl. 19.30 ģimnāzijas sporta laukumā

Apbalvošana

Visu grupu uzvarētāji saņem Lāčplēša kausus un balvas. Elites grupu uzvarētāji saņem īpašas “Lāčplēša kausa” balvas.
Tautas klasei - gandarījums un cienasts finišā.

Pieteikumi

Dalībnieka pieteikums Online līdz 9. novembrim pl. 23:59

Organizatori, rekvizīti

Biedrība OK Ogre
LV40008065522
Skolas iela 21,Ogre,LV 5001
AS Swedbank
HABALV22
LV70HABA0551002532203

 

Ārkārtas jautājumu gadījumā  - Galvenais tiesnesis Iveta Holcmane t.28374385, ivetaholc@inbox.lv