Daugavas kauss

Latvijas Stafešu kausa posms

OGRES NOVADA ORIENTĒŠANĀS STAFETES

NOLIKUMS

MĒRĶIS

Ieinteresēt sportistus doties uz Ogres novada pasākumiem.

Iesaistīt Latvijas iedzīvotājus komandu sporta aktivitātēs.

Piedalīties „Latvijas Stafešu kausā” ar Ogres posma stafetēm.


VIETA UN LAIKS

ĶEGUMS, 2020. gada 1. maijā pl. 11.00


STARTA GRUPAS, DALĪBNIEKI

Starta grupas - S/V: 12, 14, 16, 18, 21, 120, 145, 170, 195

Komandā 3 dalībnieki. Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku uzturēšanos sacensību vietā sedz komandējošā organizācija. Par savu veselības stāvokli atbild dalībnieks, par jauniešiem līdz 18 gadu vecumam atbild vecāki vai komandējošā organizācija.


APBALVOŠANA

1.-3.vietu ieguvēji S21 un V21 grupās saņem kausus. Citās grupās 1.v.saņem kausus, 2.,3.v. ieguvēji saņem balvas.

Apbalvošana – starta – finiša rajonā pēc visu grupu finiša.


PIETEIKUMI

Pieteikšanās Online formātā līdz 26. aprīlim plkst. 23:59.

SACENSĪBU ORGANIZATORI

Sacensības organizē Ogres novada pašvaldība sadarbībā ar orientēšanās klubu „Ogre” un Latvijas Orientēšanās federāciju. Izdevumus, kuri saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Ogres novada pašvaldība un OK Ogre saskaņā ar sacensību tāmi.

DALĪBAS MAKSA

Jauniešiem eiro 15.- par komandu, pieaugušajiem eiro 30.- par komandu.
SIAC kartes īre eiro. 2,00. O-nodoklis iekļauts dalības maksā par katru dalībnieku.

INFORMĀCIJA

www.okogre.lv

E-pasts: ivetaholc@inbox.lv 

Rekvizīti:

Biedrība Orientēšanās klubs Ogre, 
Reģ.Nr.40008065522
Skolas ielā 21, Ogre, LV-5001
SWEDBANKA
Konts: LV70HABA0551002532203