Latvijas Stafešu kausa posms
Ogres novada orientēšanās stafetes “Daugavas kauss”

NOLIKUMS

 

MĒRĶIS

Iesaistīt Ogres novada un tuvāko novadu iedzīvotājus.
Iesaistīt Latvijas iedzīvotājus komandu sporta aktivitātēs.
Piedalīties „Latvijas Stafešu kausā” ar Ogres posma stafetēm.

VIETA UN LAIKS

1. maijs 2018. gads Tome, Ķeguma novads, pl. 11:00, starts pl. 12:00

STARTA GRUPAS, DALĪBNIEKI

Vecuma grupas – S/V: 12, 14, 16, 18, 21, 120, 145, 170, 195;

Komandā 3 dalībnieki.

Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku uzturēšanos sacensību vietā sedz komandējošā organizācija. Par savu veselības stāvokli atbild dalībnieks, par jauniešiem līdz 18 gadu vecumam atbild vecāki vai komandējošā organizācija.

APBALVOŠANA

1.-3.vietu ieguvēji visās grupās saņem Ogres novada pašvaldības dāvātos kausus un atbalstītāju dāvanas. Apbalvošana – sacensību centrā pēc visu grupu finiša.

PIETEIKUMI

Pieteikšanās Online formātā līdz 25.aprīlim plkst. 23:59. Sacensību dienā jaunus pieteikumus nepieņems, izmaiņas komandas sastāvā iesniegt elektroniski līdz 30. aprīlim pl. 12:00

SACENSĪBU ORGANIZATORI.

Sacensības organizē orientēšanās klubs „Ogre”  ar Ogres novada pašvaldības atbalstu un sadarbībā ar Latvijas Orientēšanās federāciju. Izdevumus, kuri saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Ogres novada pašvaldība  un orientēšanās klubs “Ogre” saskaņā ar sacensību tāmi. Iveta Holcmane (t.28374385, ivetaholc@inbox.lv)

DALĪBAS MAKSA

Jauniešiem EUR 15.- par komandu,

pieaugušajiem EUR 25.- par komandu. 

SI kartes īre EUR 1.-        O-nodoklis iekļauts dalības maksā.

Lūgums dalības maksu par visu komandu pārskaitīt uz kluba kontu vai sazināties ar organizatoriem un sagatavot rēķinus apmaksai līdz 29.aprīlim. Izrakstītu rēķinu līdz 30.aprīlim uzskatīsim kā garantētu dalības maksu.

Komandas nr. izsniegsim komandas pārstāvim (parasti 1.etaps) nevis katram dalībniekam. Jauniešu klubiem- trenerim.

Rekvizīti:

Biedrība Orientēšanās klubs Ogre,
Reģ.Nr.40008065522
Skolas ielā 21, Ogre, LV-5001
SWEDBANKA
Konts: LV70HABA0551002532203

INFORMĀCIJA

Sacensību direktore: Iveta Holcmane tālr. 28374385, ivetaholc@inbox.lv